Rioolkeuring

Hoe vraag ik offerte aan voor mijn rioolkeuring?


Simpel!

1. Vul uw gegevens in
2. Selecteer een 3-tal mogelijke data
3. Verstuur


Waar wens je de uitvoering?

Gelieve minstens drie voorstellen te doen aub. Door meerdere voorstellen te doen ontvangt u meerdere offertes.

Voorbereiding voor de rioolkeuring

Toegankelijkheid van de putjes


Voor uitvoering van de rioolkeuring dienen alle elementen (afvoerleidingen binnen, afvoerleidingen buiten, hemelwaterput, infiltratievoorziening, eventuele septische put, controle- en aansluitputjes,…) geplaatst en bereikbaar te zijn.


De afvoerleidingen zelf hoeven in principe niet zichtbaar te zijn. De toestellen zelf (WC, bad, keuken,…) hoeven nog niet geplaatst te zijn.


Nieuwbouw woning


In geval van een nieuwbouwwoning dienen volgende documenten klaargelegd te worden, of ons minstens daags vóór uitvoering van de keuring digitaal (pdf) bezorgd te worden


- het as-built rioleringsplan (eventueel onderdeel uitmakend van het algemeen bouwplan) – dit plan moet een weerspiegeling zijn van de werkelijke situatie
- een kopie van de volledige bouwvergunning
- eventueel foto’s genomen tijdens de aanleg van het privé-rioleringsstelsel

Bestaande woning


In geval van een bestaande woning (afkoppeling, grondige wijziging,…), dienen minstens het as-built rioleringsplan en het advies van de afkoppelingsadviseur (indien van toepassing) beschikbaar te zijn.


Foto’s kunnen ook in dit geval een handig hulpmiddel zijn voor uitvoering van de keuring.


Infrax?


Indien Infrax (het huidige Fluvius) optreedt als rioolbeheerder, dan hebben wij bovendien nood aan de EAN-code van de privé-riolering. Deze 18-cijferige code is terug te vinden op correspondentie met Fluvius, of kan ook opgevraagd worden via het contactformulier op de website (https://www.fluvius.be/nl/contact), en dient ons zo snel mogelijk bezorgd te worden. Zonder deze EAN-code kunnen geen keuringsattesten opgesteld worden.